Vi har kontor i Sandnes og Hammerfest

Baser og depot

Langs norske kysten er NOFO strategisk stasjonert med 5 baser og 2 depoter. Disse utgjør en kritisk del av oljevernberedskapen og sikrer rask mobilisering av oljevernutstyr og beredskapsfartøy ved behov.

Formålet med basene og depotene er å opprettholde og sikre en høy beredskap langs hele den norske kontinentalsokkelen.Hver enkelt base og depot er utrustet med nødvendig oljevernutstyr for innsamling og håndtering av oljeutslipp. Dette utstyret er designet for å håndtere ulike typer oljer som potensielt kan lekke ut på sokkelen. I tillegg til å arrangere øvelser og trening, har basene ansvaret for vedlikehold og reparasjon av oljevernutstyret.

Døgnbemannet vaktlag er tilgjengelig ved alle basene, året rundt, for å sikre rask respons 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året.