Vi har kontor i Sandnes og Hammerfest

Baser og depot

 

Langs norske kysten har NOFO 5 baser og 2 depoter strategisk plassert. Disse er en viktig del av oljevernberedskapen og bidrar til en effektiv mobilisering av oljevernutstyr og beredskaps fartøy hvis behovet oppstår.

Basene og depotenes formål er å ivareta og sikre god beredskap langs hele den norske kontinentalsokkelen.

 Hver enkelt base og depot har oljevernutstyr til oppsamling og opptak. Oljevernutstyret er egnet for opptak av alle de ulike oljetypene som finnes på sokkelen. I tillegg til å drive øvelse og trening så har basene ansvar for vedlikehold og reparasjoner av oljevernutstyret.

Alle basene har vaktlag som står klar 24-7-365