TEKNOLOGIUTVIKLING

Skaper og fremmer konseptforslag til ny eller forbedret oljevernteknologi.

NOFO vil bidra aktivt til at det utvikles teknologi og metoder som har potensiale til å bli kommersielt tilgjengelige utstyrspakker og systemer som er i stand til å operere under alle aktuelle situasjoner.

Når utstyr er gjennomtestet og utprøvd og dermed har kvalitetssikret virkemåte og soliditet vil det være aktuelt å kjøre en ”eksamenstest” offshore hvor utstyret brukes som i en aktuell situasjon, og med bruk av olje på sjøen.
NOFO arrangerer hvert år i juni øvelsen ”Olje På vann” (OPV) ved Frigg-feltet i Nordsjøen. Her kan NOFO / Kystverket teste ut systemer og utstyr under tilnærmet realistiske forhold med olje på sjøen. Referanse til en vellykket erfaring fra NOFO’s OPV-øvelse er internasjonalt anerkjent som et kvalitetsstempel.

NOFO er alltid på utkikk etter gode idéer som kan bringe teknologi og metoder innen oljevern videre, og har en lav terskel for å motta personer som får anledning til å gi en kort presentasjon overfor NOFO’s fagfolk. NOFO er bemannet for å drive operativ virksomhet og har dermed begrensede ressurser til å bistå i aktivt utviklingsarbeid.  

Slik jobber NOFO med teknologiutvikling:

 • Droner - sikrere og rimeligere oljevern

  Sikrere og rimeligere oljevern med droner

  Droner kan oppdage oljeutslipp, detektere giftige gasser og overvåke kysten rimeligere og i mange tilfeller sikrere enn både fly og helikopter.

  Droneteknologien er i raskt utvikling, og de siste årene har NOFO og samarbeidspartnere hatt flere vellykkede testforsøk med bruk av droner i beredskapsøvelser. NOFO har blant annet bidratt til utviklingen av en "fixed wing" flydrone som gjentatte ganger har vært i bruk under NOFOs øvelser.

  Les mer om hvordan NOFO bruker droner

 • Maritimt bredbånd – uten internett

  Første i verden med maritimt bredbånd

  12 områdefartøyer i NOFOs ressurspool har allerede installert teknologien.

  Maritime Broadband Radio (MBR) gjør det mulig å drive sikrere og bedre informasjonsutveksling, som igjen kan bidra til å avgrense skade ved ulykker og utslipp. Til nå er 12 områdefartøyer i NOFOs ressurspool installert med MBR-teknologien.

  Les mer om MBR-teknologien

Frode Engen er ansvarlig for Teknologi utvikling samt for forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).