Øvelse Bivrost

Øvelse Bivrost avholdes i september i området rundt Goliat utenfor Finnmark.

Øvelse Bivrost er en fullskalaøvelse som vil omfatte alle ledelsesnivåer i en oljevernaksjon, ressurser i felt, samt NOFOs ledelse ved langvarige hendelser. Øvelsen foregår ved Goliat-feltet, samt flere strategisk viktige steder langs Finnmarkskysten.

Goliat-feltet ligger i Barentshavet ca. 88 km nordvest fra Hammerfest. Feltet er det aller første, produserende oljefeltet i det nordligste området på norsk sokkel.

Abonner på nyhetsbrev om øvelsen:

Les mer: Øver på storøvelse ved Gjesvær

Samhandling og kommunikasjon

Når Vår Energi og NOFO planlegger høstens Øvelse Bivrost er det kommunikasjon og samhandling som er ledestjernene. 

Vår Energi har produsert olje og gass fra Goliat-feltet på en trygg og sikker måte siden oppstarten i 2016, og har planer om å fortsette med det i mange år framover. Oljevernøvelser som denne er en helt sentral del av arbeidet med å kontinuerlig forsterke beredskapen i Barentshavet.

Les mer: Samhandling er nøkkelen

Øvelsens hendelse vil skje utenfor Finnmarkskysten, men beredskapsledelse fra NOFO og Vår Energi vil ha tilholdssted på Forus utenfor Stavanger.

Øvelse i samarbeid med Vår Energi

Øvelsen gjennomføres som en samhandlingsøvelse mellom Vår Energi og NOFO med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse. Herunder ligger det også å etablere en felles situasjonsforståelse, samt kommunisere korrekt informasjon til rett tid til berørte parter.

Selv om det aldri har vært landpåslag av olje fra virksomhet på norsk sokkel er det NOFO sitt oppdrag å sørge for at alle involverte parter vet hva de skal gjøre dersom noe skulle skje i fremtiden. Det er viktig at vi får testet og øvet både verktøy, kompetanse og kommunikasjon. 

Vi øver for å være forberedt.

 

Hvem deltar i øvelsen:

 • Vår Energi
 • NOFO medlemsorganisasjoner
 • Kystverket
 • IUA Midt- og Nord-Troms
 • IUA Øst-Finnmark
 • IUA Vest-Finnmark
 • IUA Midt-Finnmark
 • Miljøteam
 • Norsk Olje og Gass
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark, miljøvernavdeling
 • Underleverandører
 • SAR
 • Bring