Oljeindustrien styrker samarbeidet ved langvarige oljevernhendelser

Norges første kurs i Incident Command System (ICS)

11.01.2023

NOFO har inngått samarbeid med Proactima og EMSI (Emergency Management Services Intl).

For å sikre et effektivt samarbeid på tvers av ulike organisasjoner er det viktig å ha en metodikk som har en enhetlig tilnærming til organisasjonsform, struktur, rammer og rolleforståelse. Viktige suksesskriterier er blant annet standardiserte arbeidsprosesser, rollebeskrivelser og dokumentstyringsverktøy. 

I en uoversiktlig og stor hendelse er det viktig at sikkerheten for involvert personell er ivaretatt. Dette fordrer god ressurskontroll med tydelige og definerte kontrollspenn. Organisasjonsstrukturen bør være skalerbar alt etter hendelsesomfang og kompleksitet, og det bør være enkelt å hente inn ressurser fra både nasjonale og internasjonale organisasjoner som er trent i samme metodikk og planprosess, slik at en sørger for robusthet og utholdenhet. 

Operatørene på norsk sokkel sluttet seg i høst til strukturen i Incident Command System (ICS). For å stå i en lengre hendelse over tid, er store som små operatører avhengige av å hente inn kompetent personell fra hverandre. Det er viktig med felles terminologi og arbeidsmetode.

Første norske klasseromskurs  

NOFO er eneste kurstilbyder av ICS 300 og Proactima benyttes som leverandør og kursholder. Dermed blir Proactima eneste norske tilbyder av klasseromskurs i ICS 300. 

Proactima er lisensiert av EMSI til å gjennomføre disse kursene i samarbeid med EMSI. Det amerikanske selskapet EMSI er et av de mest anerkjente selskapene i verden i forhold til opplæring i Incident Command System (ICS). NOFO bidrar med egne instruktører og sørger for en forankring til norske forhold, hvor et oljevernscenario ligger til bunn for kurset. Kurset blir en del av NOFO kursportefølje, og påmelding kan gjøres via våre hjemmesider.

ICS er grunnlaget for hendelseshåndteringssystemer med andre navn, for eksempel Incident Management System (IMS) og Enhetlig Ledelsessystem (ELS). 

Målgruppe

ICS-300 «Intermediate ICS for Expanding Incidents” anbefales for alle som skal:

  • Praktisere ICS i forbindelse med håndtering av en uønsket hendelse
  • Samhandle med en beredskapsorganisasjon som praktiserer ICS
  • Planlegge beredskap hot virksomheter som praktiserer ICS

 

Ønsker du å delta på kurs så meld deg på her:

https://www.nofo.no/kurs/

ICS kurs