Sluttrapport fra OPV 2018

OPV 2018 ble arrangert i juni. Nå foreligger rapporten fra øvelsen.

18.10.2018

Olje på vann (OPV) 2018 var et samarbeid mellom Kystverket og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO), og ble gjennomført i perioden 4.-15. juni 2018.

Under OPV ble det gjort en rekke forsøk, blant annet med lenser, oppsamlingssweepere, in-situ brenning, fjernmålingsforsøk med droner og mer. 

Last ned og les rapporten fra OPV 2018 (PDF)

Fra NOFOs OPV 2018
Bildet viser MOS Sweeper 50 systemet i operasjon på Torsborg under forsøket. Oljeemulsjon ble sluppet kontrollert inn i systemet