Dispergerings-kurs

 Kursinformasjon

Kurset er hjemlet i Aktivitetsforskriftens §79 om Aksjon mot akutt forurensning, samt Forurensningsforskriften §19 om Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler.

Den nasjonale «Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning» er basis for strukturen, og kurset favner F02: Beredskap mot og håndtering av akutt forurensning, F04: Planlegging og miljø, F06: Logistikk, F08: Helse og sikkerhet, F10: Oppgaver og øvelser.

Deltakere på kurset oppnår gjennom dette dybdekunnskap i bruk av dispergeringsmiddel under oljevernaksjoner (dispergering), samt relevant kunnskap om overvåkning.

Dette er et 1-dags påbygningskurs rettet mot bruk av dispergering under oljevernaksjoner, med spesiell vekt på riktig bruk av tilgjengelige metoder for fjernmåling og monitorering.

Målgruppe

Operativt personell på skadested som skal gjennomføre dispergering og de som jobber med planverk for dispergering.

Eksempel på innhold

  • Hva dispergeringsmiddel er, og historien bak bruken av dette.
  • Oljers spredning og levetid på sjøen
  • Kort om fjernmålingssensorer
  • Operativ bruk av fjernmåling og monitorering (prøvetaking, analyse, modellering) ved dispergeringsoperasjoner.
  • Verktøy for å beslutte iverksetting av dispergering
  • Gruppeoppgaver

Forkunnskap

Deltakere bør ha gjennomført NOFO oljevernkurs og fjernmålingskurs.

Varighet

Kurset går over 1 dag.

Annet

Repetisjon / vedlikehold av beredskapsledelse forutsettes gjennomført i henhold til selskaps interne krav.

Påmelding

Meld deg på kurset ved å sende en epost til kurs@nofo.no

Kursdetaljer

Kursavgift

NOK 5.000,-

Kurssted

Se tilsendt informasjon om kurssted. 

Kurstid

For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset

Hotell

Overnatting bestilles av deltager selv.
Deltager må selv gjøre opp direkte med hotellet. 
For overnatting anbefaler vi Clarion Collection Skagen Brygge Hotel Stavanger.

Avbestilling

Mer enn 20 dager før kursstart - Ingen kursavgift
Mellom 20 og 10 dager før kursstart - Halv kursavgift
Mindre enn 10 dager før kursstart - Full kursavgift