ICS-320 Intermediate Incident Management Team

Kursinformasjon

ICS-320 er et teambuilding-kurs som består av en oversikt over konseptene og prinsippene til ICS og hvordan man fungerer som et IMT (Incident Management Team).

Kurset fokuserer på funksjonene til Command, Command Staff, General Staff, Situation Unit Leader, Resource Unit Leader og Documentation Unit leader i den operative planleggingsprosessen ("planning P"). I tillegg til å gjennomgå det funksjonelle ansvaret for ulike roller, fremhever ICS-320 den gjensidige avhengigheten av informasjonsflyt og behovet for samarbeid i en IMT-organisasjon.

Gjennomføring:
Proactima er lisensiert av, og har et samarbeid med, EMSI. Det amerikanske selskapet EMSI er et av de mest anerkjente selskapene i verden i forhold til opplæring i Incident Command System (ICS).

Kursets innhold tilfredsstiller internasjonale kursplaner og gir deltakerne nødvendig kompetansedokumentasjon for ICS-arbeid i Norge og internasjonalt.

Spesifikke emner:

  • Gjennomgang av ICS konsepter og prinsipper
  • Etablering og drift av en Incident Command Post
  • Relasjoner mellom roller i et Incident Management Team
  • Funksjonstrening for Command og Command Staff, Operation Section og Planning Section i den operative planleggingsprosessen “Planning P”
  • Gjennomgå og demonstrere viktige aktiviteter i planleggingsprosessen og utviklingen av en Incident Action Plan for hendelsen
  • ICS produkter knyttet til ressursstyring, Commmand Staff spørsmål, oppbygging av Operations Section og planleggingssyklusen

Målgruppe:
Respondere som er tiltenkt roller i Command, Command Staff, General Staff (alle section chiefs), Planning Section og Operations Section.

Forkunnskap:
Gjennomført og bestått:
· ICS 100 Introduction to Incident Command System (e-læring)
· ICS 200 Basic Incident Command System for Initial Response (e-læring)
· ICS 300 lntermediate lncident Command System

Gjennomføring:
Kursmateriellet og undervisning er på engelsk med hovedinstruktører fra EMSI, med norske hjelpeinstruktører fra Proactima.

Kursdeltagerne vil øve på ulike læringspunkter, hvor et oljevernscenario ligger til grunn gjennom hele kurset.

Varighet:
Kurset går over 2 ½ dag, og det må påberegnes undervisning i tidsrommet 0800 – 1700-

Kompetansebevis:
For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset. Kursets innhold tilfredsstiller internasjonale kursplaner og gir deltakerne nødvendig kompetansedokumentasjon for ICS-arbeid i Norge og internasjonalt.

Kursdetaljer:
Påmelding skjer via epost til kurs@nofo.no

Pris kr 15.000 pr deltaker. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, gjennomføring, lunsj og pausebevertning.

Kurset avholdes ved et minimum antall deltakere. Kanselleringsbetingelser opplyses om ved bestilling.

Oppstart:

Dag 1: kl. 08:00 - 17:00 / 13:00 - 17:00
Dag 2: kl. 08:00 – 17:00
Dag 3: kl. 08:00 – 12:00 / 08:00 - 17:00

Avbestilling:

Mer enn 60 dager før kursstart:              NOK 0,-
Mellom 60 og 40 dager før kursstart:      Halv pris
Mindre enn 40 dager før kursstart:         Full pris