ICS 300 - Incident Command System

Kursinformasjon

Erfaringer viser at noen uønskede hendelser er så krevende å håndtere for egen virksomhet at det vil være behov for støtte fra andre virksomheter.

I den forbindelse har blant annet IPIECA (global forening for olje- og gassbransjen innen miljø og sosialt ansvar), IMO (International Maritime Organization) og Kystverket/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap beskrevet retningslinjer for håndtering av store og langvarige hendelser. Retningslinjene skal sikre at virksomheter kan støtte hverandre på en effektiv måte ved å bruke felles prinsipper, arbeidsprosesser, metodikk, terminologi og organisering. Retningslinjene baserer seg på Incident Command System (ICS) og NOFO tilbyr nå kurs i ICS 300 sammen med Proactima / EMSI. ICS-300 «Intermediate ICS for Expanding Incidents» er sammen med ICS 100 og ICS 200 e-læringskursene og ICS 400 «Advanced Incident Command System» grunnkurs innen ICS.

Proactima er lisensiert av EMSI til å gjennomføre disse kursene i samarbeid med EMSI. Det amerikanske selskapet EMSI er et av de mest anerkjente selskapene i verden i forhold til opplæring i Incident Command System (ICS). NOFO bidrar med egne instruktører og sørger for en forankring til norske forhold, hvor et oljevernscenario ligger til bunn for kurset.

Målgruppe

ICS-300 «Intermediate ICS for Expanding Incidents” anbefales for alle som skal:

  • Praktisere ICS i forbindelse med håndtering av en uønsket hendelse
  • Samhandle med en beredskapsorganisasjon som praktiserer ICS
  • Planlegge beredskap for virksomheter som praktiserer ICS

Innhold

ICS 300 omfatter følgende tema:

Del 1    Introduksjon og repetisjon (Introduction & Review)

Del 2    Vurderinger og mål (Assessment & Objectives)

Del 3    Ledelse og overgang (Command & Transition)

Del 4    Organisering av innsatser (Organizing for Incidents)

Del 5    Ressurs- og informasjonstyring (Resouce & Information Management)

Del 6    Aksjonsplan (Icident Action Plan)

Del 7    Demobilisering og avslutning (Demobilization and Closeout)

Del 8    Oppsummering og Evaluering

Forkunnskap

ICS100 Introduction to Incident Command System (e-læring)
ICS200 Basic Incident Command System for Initial Response (e-læring)
E-læringskursene er tilgjengelige på Trainingportal.no

Gjennomføring

Kurset er klasseromsbasert, går over 3 dager og består av teoriundervisning, oppgaveløsning og praktisk trening. Deltakerne får utdelt undervisningsmateriell. Praktisk trening blir vektlagt, der deltakerne får tildelt roller og praktiserer ICS-metodikk med tilhørende verktøy, hele tiden med veiledning fra godkjente ICS-instruktører.
Kursmateriellet er på engelsk og undervisningen er på norsk.

Kompetansebevis

Kurset avsluttes med en test som deltakerne må bestå for å få utdelt kompetansebevis. (Det kreves at deltakerne deltar på hele kurset for å få kompetansebevis.) Kursets innhold tilfredsstiller internasjonale kursplaner og gir deltakerne nødvendig kompetansedokumentasjon for ICS-arbeid i Norge og internasjonalt.

Kursdetaljer

Påmelding skjer via epost til kurs@nofo.no.

Pris kr 15.000 pr deltaker. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, gjennomføring og avsluttende test, lunsj og pausebevertning.

Kurset avholdes ved minimum 10 deltakere. Kanselleringsbetingelser opplyses om ved bestilling.

Påmelding

Meld deg på kurset ved å sende en epost til
kurs@nofo.no