Vi har kontor i Sandnes og Hammerfest

Hovedkontor Sandnes

Besøks-/leveringsadresse

Vassbotnen 1

4313 Sandnes

Postadresse

P.O. Box 8077, Forus

N-4068 Stavanger

Besøks-/leveringsadresse: Vassbotten 1, 4313 Sandnes

Regionkontor Hammerfest

Besøks-/leveringsadresse

Hammerfest Næringshage
Sjøgata 6
9600 Hammerfest 

Besøks-/leveringsadresse: Polarbase AS, 9610 Rypefjord


Faktura

Det er tre mulige måter å sende faktura og kreditnota til NOFO på, nevnt i kronologisk rekkefølge:

1. EHF faktura - foretrukket format

2. Faktura som pdf. 

971454075@autoinvoice.no

Bare en faktura, med eventuelle vedlegg, for hver PDF fil.
Kun en PDF fil for hver e-post. Ikke send beskjeder i e-posten, de må du sende beskjeden utenom.
Andre elektroniske format enn nevnt under 1 og 2 støttes ikke.

3. Papirfaktura:

For faktura pr. post skal følgende adresse benyttes:

NOFO
971454075
Postboks 3261
7439 TRONDHEIM

Merk faktura med NOFOs foretaksnummer 971454075.


Det er kun de ovenstående adressene som vil være gyldig adresse for faktura til NOFO.

Ved spørsmål kontakt oss gjerne på telefon 51563000 eller på e-post post@nofo.no 

 

Åpenhetsloven

NOFO er omfattet av Åpenhetsloven og jobber tett med våre leverandører og forretningspartnere.

For å lykkes med dette viktige arbeidet med bærekraft må og skal NOFO jobbe sammen med alle våre leverandører og forretningspartnere for å få til gode tiltak og forbedringer.

NOFO har som strategi å jobbe langsiktig og ha en god og åpen dialog med alle samarbeidspartnere.

Dette er viktig for å lykkes med alle områder av bærekraftløftet.