NOFO Standard

Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel

NOFO Standardene blir utviklet av den norske petroleums- og skipsfartsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og effektivitet i oljevern aksjoner på norsk sokkel.

NOFO Standardene er utviklet og basert på anerkjente standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle krav i den norske petroleum og skipsfart industrien. Der det er relevant kan NOFO Standarden brukes som den norske industriens innspill i det internasjonale oljevern arbeidet.

NOFO Standardene administreres og publiseres av NOFO i Norge.

 

NOFO Standard 2021

NOFO Standard 2021 Master (norsk versjon)

NOFO Standard 2021 Master (English versjon)


Tidligere versjoner: 
NOFO Standard 2009, Norsk 
NOFO Standard 2009, English

Veileder: 
Veileder
 oljedetekterende radar - Godkjent oljeradarer- innfrielse av NOFO standard
Veileder - oppbevaring av dispergeringsmiddel ombord


Se også:

Oil spill remote sensing systems found suitable for NOFO mode of operation