NOFO Standard

Krav til oljevernfartøy på norsk sokkel

NOFO Standardene blir utviklet av den norske petroleums- og skipsfartsindustrien for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og effektivitet i oljevern aksjoner på norsk sokkel.

NOFO Standardene er utviklet og basert på anerkjente standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle krav i den norske petroleum og skipsfart industrien. Der det er relevant kan NOFO Standarden brukes som den norske industriens innspill i det internasjonale oljevern arbeidet.

NOFO Standardene administreres og publiseres av NOFO i Norge.

Last ned:
Oil spill remote sensing systems found suitable for NOFO mode of operation

NOFO 2009 dokumenter

NOFO Standard 2009 Master (revidert Mai 2011, norsk versjon)
NOFO Standard 2009 Master (revidert September 2010, English versjon)

Vedlegg:
Vedlegg B - Områdeberedskapsfartøy (revidert Mai 2011)
Vedlegg C - Fartøy med fast dispergeringsverktøy (revidert Mai 2011) 

Veileder: 
Veileder
 oljedetekterende radar - Godkjent oljeradarer- innfrielse av NOFO standard
Veileder - oppbevaring av dispergeringsmiddel ombord