Vi søker Fagansvarlig HMSK!

NOFO søker Fagansvarlig HMSK

Som fagansvarlig, skal du ivareta og videreutvikle fagområdene i tråd med god praksis. I tillegg til koordineringsoppgavene, er det viktig at du selv er operativ og kan sørge for at alle områdene til faggruppa er dekket. Det er en viktig forutsetning å være organisert og strukturert. Du er trygg på deg selv og har ønske og evne til å lede fagkompetanse utenom eget fagfelt. 

I rollen inngår følgende arbeidsoppgaver og ansvar:

  • Prioritere, fordele og lede arbeidet innen fagfeltene HMS, kvalitet/system og IKT innenfor tildelte rammer.
  • Ansvarlig for opplæring og oppdatering av prosesser og systemer for faggruppa.
  • Kursvirksomhet internt og eksternt.
  • Sørge for at kvalitet, HMS og IKT drives i henhold til god praksis. Eksempelvis inkluderer dette:
  • Koordinere og følge opp ISO 9001-sertifisering
  • Gjennomføre og tilrettelegge for revisjoner
  • Rådgivning og støtte til granskninger i NOFO
  • Rådgivning og støtte ved styrende dokumentasjon, inkludert risikostyring
  • Følge opp NOFOs KPIer.
  • Sørge for at hendelser og avvik følges opp.

Les mer og søk på stillingen