Innsatsledersjøkurs

Kursinformasjon

Kursets målgruppe er personer som kan ha funksjon som innsatsledersjø under aksjoner. Kurset er ett samarbeid mellom Kystverket og NOFO.
I NOFO kursportefølje er dette et påbyggningskurs fra NOFO grunnkurs oljevern skipsbesetninger. 

Mål med kurset:

Etter gjennomført kurs skal man kunne opptre i rollen som ILS på vegne av NOFO eller NOFO medlemmer. 

Temaer på kurset:

Ansvar, myndighet og rollefordeling i norsk beredskap mot akutt forurensning

Krav om beredskap mot og håndtering av akutt forurensning

Beredskapsplaner

Situasjonsvurdering

Samordning og styring (ordre & plan)

Innsatsleders rolle og oppgaver i organisasjonen

Media håndtering

Erfaringsoverføring fra relevante aksjoner

Grunnleggende om forurensende stoffers egenskaper og miljøeffekter

Bruk av dispergeringsmidler

Fjernmåling, miljøovervåking og etterretning

Beslutningsstøtteverktøy og situasjonsbilde

Utstyr for håndtering av akutt forurensning – sjø og hav

Praktisk materiell kunnskap (også delvis dekket gjennom depotbesøket)

Helse – og sikkerhetstiltak

Drivbaneberegning

Situasjonsvurdering

Oppdrag og utførelse

Administrasjon og forsyningstjeneste

Samband og ledelse

Depotbesøk Kystverket Horten

Forkunnskaper:

Deltakere bør ha gjennomført NOFO oljevernkurs eller kunne vise til grunnleggende kunnskaper om faget.

Påmelding

Meld deg på kurset ved å sende en epost til
 kurs@nofo.no

Læreplan for opplæring i handtering av akutt forurensning (PDF) (PDF)

Kursdetaljer

Kurssted

Kurset gjennomføres i regi av Kystverket og NOFO i
lokalene til Universitetet i Sørøst-Norge
Campus Vestfold
Raveien 215
3184 Borre 

Kontaktperson for ILS kurs er Hege Rudshaug, hr@nofo.no

Kurstid

For å få godkjent ILS kurs må kursdeltaker
gjennomføre alle tre dagene. 

Oppstart første kursdag er kl 0830. Avsluttning siste kursdag er kl 15.00

Hotell

Vi bestiller hotell til alle kursdeltakerne.
Informasjon om dette kommer i eget skriv ved påmelding. 
Kursdeltaker må selv ordne transport til hotellet. 
Det settes opp fellestransport mellom hotell og kurssted. 

Bestilling

Alle kurspåmeldinger skjer til kurs@nofo.no
Kursplass er bekreftet når deltaker har mottat en bekreftelse på dette, det er ikke garantert plass til alle som søker. 
Hvert kurs har 12 plasser.