ICS-440 Planning Section Chief

Kursinformasjon

ICS-440 bygger på grunnleggende ICS, og er utformet for å gi en solid forståelse av plikter, ansvar og evner til en effektiv Planning Section Chief (PSC), i et Incident Management Team (IMT). Ansvaret deles i to kategorier:

 1. Administrere planleggingssyklusen
 2. Ressursstyring og hendelsesstatus.


Kurset er en instruktørledet opplæring som støtter læring gjennom diskusjon, forelesning og aktiv deltakelse i flere øvelser som gir en realistisk, praktisk tilnærming til å mestre ferdighetene som kreves av en PSC.

Gjennomføring:
Proactima er lisensiert av, og har et samarbeid med, EMSI. Det amerikanske selskapet EMSI er et av de mest anerkjente selskapene i verden i forhold til opplæring i Incident Command System (ICS).

Kursets innhold tilfredsstiller internasjonale kursplaner og gir deltakerne nødvendig kompetansedokumentasjon for ICS-arbeid i Norge og internasjonalt.

Spesifikke emner:

 • Roller og ansvar
 • Innlemme informasjon til beredskapsplan i planleggingsprosessen
 • Samhandling med respondere og andre medlemmer av IMT
 • Overgang fra førsterespons til pågående operasjoner
 • Administrere og lede Planning Section
 • Koordinering og tilrettelegging av ICS-møter og orienteringer
 • Utvikling av Incident Action Plan (IAP)
 • Ledelse av tekniske spesialister
 • Utvikling av støtteplaner
 • Planlegging av arrangementer

Målgruppe:
Respondere tiltenkt rolle som Planning Section Chief

Forkunnskaper:
Gjennomført og bestått:

 • ICS 100 Introduction to Incident Command System (e-læring)
 • ICS 200 Basic Incident Command System for Initial Response (e-læring)
 • ICS 300 lntermediate lncident Command System

Gjennomføring
Kursmateriell og undervisning er på engelsk med hovedinstruktører fra EMSI og norske hjelpeinstruktører fra Proactima.

Kursdeltagerne vil øve på ulike læringspunkter, hvor et oljevernscenario ligger til grunn gjennom hele kurset.

Varighet: 
Kurset går over 2 ½ dag, og det må påberegnes undervisning i tidsrommet 0800 – 1700.

Kompetansebevis: 
For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset. Kursets innhold tilfredsstiller internasjonale kursplaner og gir deltakerne nødvendig kompetansedokumentasjon for ICS-arbeid i Norge og internasjonalt.

Kursdetaljer og påmelding:
Påmelding skjer via epost til kurs@nofo.no.

Pris kr 15.000 pr deltaker.
Prisen inkluderer undervisningsmateriell, gjennomføring, lunsj og pausebevertning.

Kurset avholdes ved et minimum antall deltakere. Kanselleringsbetingelser opplyses om ved bestilling.

Påmelding: 
Meld deg på kurset ved å sende en epost til kurs@nofo.no.

Oppstart:
Dag 1: kl. 08:00 - 17:00 / 13:00 - 17:00
Dag 2: kl. 08:00 – 17:00
Dag 3: kl. 08:00 – 12:00 / 08:00 - 17:00

Avbestilling:
Mer enn 60 dager før kursstart:              NOK 0,-
Mellom 60 og 40 dager før kursstart:      Halv pris
Mindre enn 40 dager før kursstart:         Full pris