ICS-430 Operations Section Chief

Kursbeskrivelse

Kursinformasjon:
ICS-430 bygger på grunnleggende ICS, og er utformet for å gi en solid forståelse av plikter, ansvar og evner til en effektiv Operations Section Chief (OSC) i et Incident Management Team (IMT). Ansvaret deles i to kategorier:

 1. Respons på hendelsen og Commands behov til hendelsen
 2. Effektivt oppfylle ansvaret til en Operations Section Chief i et ICS Incident Management Team.

Kurset er en instruktørledet opplæring som støtter læring gjennom diskusjon, forelesning og aktiv deltakelse i flere øvelser som gir en realistisk, praktisk tilnærming til å mestre ferdighetene som kreves av en OSC.

Gjennomføring:
Proactima er lisensiert av, og har et samarbeid med, EMSI. Det amerikanske selskapet EMSI er et av de mest anerkjente selskapene i verden i forhold til opplæring i Incident Command System (ICS).

Kursets innhold tilfredsstiller internasjonale kursplaner og gir deltakerne nødvendig kompetansedokumentasjon for ICS-arbeid i Norge og internasjonalt.

Spesifikke emner:

 • Roller og ansvar
 • Samhandling med medlemmer av IMT
 • Svare opp Commands mål
 • Koordinering og samhandling
 • Administrere operasjoner på stedet
 • Fastsettelse av ressursbehov
 • Dokumentere handlinger
 • Operasjonell risikovurderingsprosess
 • Møter, orienteringer, planleggingsprosess og støtteaktiviteter
 • Demobilisering

Målgruppe:
Respondere som er tiltenkt stilling som Operations Section Chief.

Forkunnskaper:
Gjennomført og bestått:

 • ICS 100 Introduction to Incident Command System (e-læring)
 • ICS 200 Basic Incident Command System for Initial Response (e-læring)
 • ICS 300 lntermediate lncident Command System

Gjennomføring:
Kursmateriellet og undervisning er på engelsk med hovedinstruktører fra EMSI og norske hjelpeinstruktører fra Proactima.

Kursdeltagerne vil øve på ulike læringspunkter, hvor et oljevernscenario ligger til grunn gjennom hele kurset.

Varighet: 
Kurset går over 2 ½ dag, og det må påberegnes undervisning i tidsrommet 0800 – 1700.

Kompetansebevis:
For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset. Kursets innhold tilfredsstiller internasjonale kursplaner og gir deltakerne nødvendig kompetansedokumentasjon for ICS-arbeid i Norge og internasjonalt.

Kursdetaljer:
Påmelding skjer via epost til kurs@nofo.no.

Pris kr 15.000 pr deltaker. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, gjennomføring, lunsj og pausebevertning.

Kurset avholdes ved et minimum antall deltakere. Kanselleringsbetingelser opplyses om ved bestilling.

Påmelding: 
Meld deg på kurset ved å sende en epost til kurs@nofo.no

Oppstart:
Dag 1: kl. 08:00 - 17:00 / 13:00 - 17:00
Dag 2: kl. 08:00 – 17:00
Dag 3: kl. 08:00 – 12:00 / 08:00 - 17:00

Avbestilling:
Mer enn 60 dager før kursstart:              NOK 0,-
Mellom 60 og 40 dager før kursstart:      Halv pris
Mindre enn 40 dager før kursstart:         Full pris