Grunnkurs oljevern for skipsbesetninger

Kursinformasjon

Dett er et 2 dagers grunnkurs for skipsbesetninger. Kurset skal skal gi innføring i organisering av oljevernet, enhetens plass i operativ organisasjon og utstyrets virkemåte og operative funksjon.

Målgruppe

Operativt personell om bord på større fartøy, først og fremst OR fartøy.

Eksempel på innhold

Last ned timeplanen

Dag 1: NOFO, Vassbotnen 1 frem til etter lunsj, så ved Stavanger Base, Tananger. 

Onsdag Tid Emne Foreleser / info
  0830 - 0845 Innledning / Velkommen  
  0845 - 0915 Norsk beredskap mot akutt forurensning  
  0915 - 0930 Pause  
  0930 - 1015 Ressurser og utstyr  
  1015 - 1030 Pause  
  1030 - 1115 Fjernmåling  
  1115 - 1200 Lunsj  
  1200 - 1230 Transport til Stavanger Base, Tananger  
               1230 - 1500  Utstyrsdemonstrasjon                                  Pauser v/behov

Dag 2: NOFO, Vassbotnen 1

Torsdag Tid Emne Foreleser / info
  0800 - 0845 NOFO Standard  
  0845 - 0900 Pause  
  0900 - 0945 Erfaringer  
  0945 - 1000 Pause  
  1000 - 1045 Oljens egenskaper  
  1045 - 1100 Pause  
  1100 - 1145 Miljøpåvirkning og meteorologi  
  1145 - 1230 Lunsj  
  1245 - 1300 Pause  
  1300 - 1400 NOFO organisering og operativ praksis  
                1400 - 1415 Utdeling av kursbevis / innlevering evaluering                 

Forkunnskap

Kurset er et grunnkurs og krever ikke forkunnskap

Varighet

Kurset går over 2 dager.

Annet

Repetisjon / vedlikehold gjennom øvelse og trening forutsettes gjennomført i henhold til selskaps interne krav.

Kursdetaljer

Kursavgift

NOK 10.000,-

Kurssted

NOFOS kurslokaler
Vassbotnen 1 (Trallfagården, bygg 2, 5 etasje)
4313 Sandnes
Sentralbord 51 56 30 00

Kurstid

For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset

Hotell

Overnatting bestilles av deltager selv.
Deltager må selv gjøre opp direkte med hotellet. 
For overnatting anbefaler vi Clarion Collection Skagen Brygge Hotel Stavanger.

Avbestilling

Mer enn 20 dager før kursstart - Ingen kursavgift
Mellom 20 og 10 dager før kursstart - Halv kursavgift
Mindre enn 10 dager før kursstart - Full kursavgift