Common Operational Picture (NOFO COP)

NOFO COP er en kartløsningen  spesielt tilpasset NOFOs behov for å kunne bygge et felles situasjonsbilde før, under og etter oljevernaksjoner på norsk sokkel.

Løsningen benyttes også av NOFOs medlemmer og samarbeidspartnere, og vil derfor kunne gi et felles bilde av aksjonen på tvers av organisasjonene som er involvert.

Gå til cop.nofo.no

 

Løsningen er bygget på samme system som Kystverkets "Kystinfo Beredskap". Løsningen krever pålogging for å kunne benyttes fullt ut.

Kontakt oss på cop@nofo.no hvis du har spørsmål knyttet til løsningen.