Common Operational Picture (NOFO COP)

NOFO COP er en kartløsningen  spesielt tilpasset NOFOs behov for å kunne bygge et felles situasjonsbilde før, under og etter oljevernaksjoner på norsk sokkel.

Løsningen benyttes også av NOFOs medlemmer og samarbeidspartnere, og vil derfor kunne gi et felles bilde av aksjonen på tvers av organisasjonene som er involvert.

Gå til cop.nofo.no