Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Øvelser

Generelt

 

Øving og trening av NOFOs beredskapsressurser i alle barrierer er hovedmålet for seksjon øving og trening. 

Vi skal ivareta og gjennomføre og utvikle NOFOs trening og øvingsprogram. Dette gjør vi i nært samarbeid med Hammerfestkontoret.

Vi skal planlegge og koordinere fartøysøvelser offshore og kystnært, samhandlingsøvelser – herunder fullskalaøvelser og OPV. samt verifisering av fartøyer i stående beredskap.

Sørge for beredskapsløsninger ivaretas ved midlertidig mobiliseringer.

Skal sørge for og videreutvikle operative konsepter og operasjonsmanualer/håndbøker.

Ha operativ kontakt med leverandører av beredskapsressurser og utstyr.

Vi har faglig samarbeid og oppfølging av:

NBSK

WWF

Nordkapp maritime fagskole

Redningsselskapet

Teekay

Øving og trening både kan og vil bidra med;

  • Undervisning
  • Prosjekter
  • Faglig Forum
  • Teknologiutvikling
  • Andre relevante aktiviteter

 

Oljevernfartøy og slepebåter blir benyttet på årlige øvelser

 

Øvelsene gir skadestedsledere, utstyrsoperatører og besetningene på fartøyene verdifull trening og erfaring i håndtering og bruk av utstyr. Alt oljevernpersonell på baser og fartøy skal ha minimum en øvelse per år. I tillegg blir det arrangert øvelser med medlemsselskaper, samt årlige samtreningsøvelser der Kystverket, IUA og andre samarbeidspartnere deltar.