Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Aktuelt

14.10.2016
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) har i samarbeid med oljeindustrien utformet et helhetlig beredskapskonsept for bruk av fiskefartøy og andre fartøy i kystnært oljevern. Konseptet innebærer at det er etablert en permanent beredskapsflåte for kystnær beredskap i områdene Finnmark, Lofoten, Nordland, Trøndelag og Nord-Vestlandet. Nå har NOFO behov for nye fartøyer i følgende områder: Vest- og Midt-Finnmark Trøndelag Møre og Romsdal
05.10.2016
NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og KSAT (Kongsberg Satellite Services) har inngått en utvidet avtale om satellitt basert fjernmåling på norsk kontinentalsokkel for deteksjon av akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten. Avtalen innebærer et solid løft for deteksjon av oljeutslipp på norsk sokkel, samtidig som det muliggjør rask reaksjon for en oljevernaksjon ved at alle felter i produksjon nå skal overvåkes daglig med satellitt .
08.07.2016
Siste IGK øvelsen før ferietid er gjennomført