Aktuelt

06.02.2015
Et regjeringsoppnevnt utvalg gir fredag 6. februar 16 anbefalinger for utvikling og forbedringer slik at nasjonen står bedre rustet ved et akutt oljeutslipp.
12.01.2015
Kystverket er i ferd med å ferdigstille arbeidet med sitt anlegg for testing av oljevernutstyr. 
05.12.2014
8. desember markerer Norge og Russland 20-år med samarbeid om oljevernberedskap i Barentshavet.