Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Aktuelt

06.12.2016
Samarbeid på tvers av landegrensene, NOFO og OSRL fornyer sin samarbeidsavtale.  
17.11.2016
NOFO driver oljevernberedskap på norsk sokkel, se vår nye NOFO film. 
05.10.2016
NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) og KSAT (Kongsberg Satellite Services) har inngått en utvidet avtale om satellitt basert fjernmåling på norsk kontinentalsokkel for deteksjon av akutt oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten. Avtalen innebærer et solid løft for deteksjon av oljeutslipp på norsk sokkel, samtidig som det muliggjør rask reaksjon for en oljevernaksjon ved at alle felter i produksjon nå skal overvåkes daglig med satellitt .