Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Aktuelt

06.04.2017
Spesialteam samling på Svalbard
22.02.2017
Beredskapspersonell samlet på Norges Brannskole 
17.02.2017
Olje På Vann 2016 fant sted på Frigg-feltet i perioden 13. til 16. juni. Senterpunkt for utslipp var satt til N59 0 59’ E002 0 27’