Aktuelt

23.05.2016
Som et ledd i arbeidet i å verifisere, vedlikeholde og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen, gjennomfører NOFO sammen med Kystverket  realistiske forsøk med utslipp av olje, kalt «olje-på-vann». Miljødirektoratet har nå gitt tillatelse til slike utslipp også i 2016.
23.05.2016
Administrerende direktør Leif J.Kvamme informere om implementering av ny NOFO strategi og prosessen rundt det. 
29.04.2016
Denne uken har det blitt gjennomført en stor oljevernbererdskapsøvelse på Ingøy i Måsøy kommune. Totalt har det vært 50 oljevernere i sving under øvelsen.