Aktuelt

19.06.2015
NOFO basen i Havøysund satte stor pris på å ha besøk av Kongeparet.
06.02.2015
Et regjeringsoppnevnt utvalg gir fredag 6. februar 16 anbefalinger for utvikling og forbedringer slik at nasjonen står bedre rustet ved et akutt oljeutslipp.
12.01.2015
Kystverket er i ferd med å ferdigstille arbeidet med sitt anlegg for testing av oljevernutstyr.