Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Operativ organisering

1. Varsling

Varsling av NOFO og NOFOs ressurser skjer til NOFO Beredskapsvakt som er en 24/7 vakt. Denne treffes på tlf. 51 56 30 16.

NOFO Beredskapsvakt vil være kontaktpunkt inntil operasjonsledelsen overtar. NOFO Operasjonsledelse skal være på plass i beredskapssentralen innen 1 time etter varsling.

  

                                                                  

  

2. NOFO Operasjonsledelse

NOFO Operasjonsledelse bemanner beredskapssentral ved NOFO lokaler på Forus. Operasjonsledelsen er inndelt i Plan og Miljø, Logistikk og Operasjon, noe som følger ELS organisering.

NOFO Operasjonsledelse ledes av NOFO Beredskapsleder. Normalt er det NOFO Beredskapsvakt som trer inn i denne funksjonen.