Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Innsatsstyrker

Spesialteamet skal være NOFOs innsatsstyrke med kompetanse og kapasitet til å ivareta operasjonelle aspekter ved kyst- og strandsoneaksjoner. Målsetningen er å kunne mobilisere minst ti personer i posisjon hvor som helst langs norskekysten i løpet av 24 timer.

IGSA (InnsatsGruppe Strand Akutt) er en innsatsgruppe som skal bekjempe akutt oljesøl i strandsonen ved eventuelle oljeutslipp fra operasjoner på norsk sokkel. Innsatsgruppen er rekruttert fra Finnmark og er opprettet som et ledd i beredskapsoppbyggingen for Goliat. Den vil også kunne mobiliseres til tjeneste i andre kystområder i Norge.