Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Beredskap

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en beredskap som inkluderer personell, utstyr og fartøy mot akutt forurensing, og disponerer omfattende oljevernressurser. Disse ressursene skal redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten, sammen med statlige og kommunale ressurser.

Bilder fra NOFOs beredskapsrom på Forus