Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Veiledning i bruk chevron_right Bruk
Analyser

  • Tilgjengelighetsfaktor
  • Bruk av Redningsselskapets fartøy
  • Påføringsforhold dispergering

Tilgjengelighetsfaktor for fartøy benyttet i beredskap i barriere 1 og 2

Fartøy som benyttes i barriere 1 og 2 har mannskapsskifter, dokkinger, seilingsmønster og forpliktselser for sertifikatopprettholdelse som medfører at de i mindre perioder ikke vil være tilgjengelig som beskrevet i planverk. 

NOFO anbefaler dermed at man i analyser benytter følgende tilgjengelighetsfaktor for beregning av fullt utbygd barriere 2.

1-4 systemer +1  system
5-8 systemer +2 system
9-12 systemer +3 system
> 12 systemer +4 system

Bruk av Redningsselskapets fartøy

Ved bruk av Redningsselskapets fartøy i analyser kan en maks legge til grunn 3 av deres fartøyer i en mobiliseringsfase. 

Påføringsforhold dispergering

Påføringsforhold 1:20 er lagt til grunn for dispergering i planverket.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet