Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Oppslagsverk
Dokumentasjon

Angivelse av oljevernsystemers ytelse er basert på et omfattende datagrunnlag, inkludert mer enn 30 olje på vann øvelser i perioden 1985 til 2018, forsøk i testhaller og erfaringer fra utslippshendelser. 

Det er ulike kilder for de enkelte parameterene som inngå i formel for operasjonssyklus, kortfattet oppsummert nedenfor, med lenker til dokumentasjonsdatabasen.

Siden er under utvikling.

•Opptakseffektivitet; I hovedsak informasjon innhentet fra olje på vann øvelser.

Dispergeringseffektivitet; I hovedsak hentet fra tester utført i laboratorier (effektivitet av dispergering), og erfaringer i felt (effektivitet av påføring).

Skimmervirkningsgrad; I hovedsak informasjon innhentet fra olje på vann øvelser og tester i testhaller.

Pumperater; I hovedsak dedikerte tester, samt forsøk i testhaller.

Overføring til tankskip; Dedikerte tester og olje på vann øvelser.
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet