Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Oppslagsverk
Aktuelle datakilder

Under "Datasett" i planverket er det foretatt et fokusert utvalg av informasjon for bruk i miljørettede beredskapsanalyser og beredskapsplaner akutt forurensning. Denne informasjonen er hentet fra ulike datakilder, som også inneholder en stor mengde annen informasjon som kan være relevant for beslutningsstøtte. Nedenfor er det gitt en oversikt over en del sentrale nettbaserte datakilder. Brukeren bør være klar over at disse ikke nødvendigvis er utarbeidet med sikte på bruk i beredskapssammenheng.

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet