Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Scenarier (i arbeid)
Nær strand

Kjennetegn på scenarier i kystsonen kan være

  • Emulsjon i skjermet område
  • Emulsjon i tørrfallsområde
  • Emulsjon i bølgeeksponert område
  • Emulsjon i strømsterkt område
  • Remobilisert emulsjon med innslag av andre materialer
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet