Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Scenarier (i arbeid)
Generelt

Generelt vil beskrivelsene av de forskjellige scenarier prøve å dekke alle oljetyper med tilhørende scenarier ved hendelse. 

Scenarier deles inn i 5 beskrivelser. 

Nær kilden (barriere 1) 

Langs drivbanen i åpent farvann (barriere 2)

I kystsonen (barriere 3)

Nær strand (barriere 4)

Strandrensing (barriere 5)

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet