Planverk

chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Operativ plan chevron_right Oljevernplaner
Oljevernplaner for NOFOs eksempelområder

Det foreligger planer for samtlige av NOFOs eksempelområder langs kysten. Nivå og detaljeringsgrad kan variere, som et minimum foreligger basisplaner utarbeidet i 2013, mens de nyeste ble oppdatert gjennom befaringer i 2020. Planene er listet nedenfor, og tilhørende temakart er plassert under hvert enkelt område her.

 

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet