Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Logg
Oppdateringer

Oppdateringer av planverket vil publiseres i denne logg med dato, hva som er endret og hvor dette er bekjentgjort. 

Dato Hva som er endret Hvor endringen er bekjentgjort
2.9.2020 Endret ren kyst fra wwf til novumare FF 03/20
18.8.2020 Lagt inn MDIR sine prioriteringskart FF 03/20
18.8.2020 Lagt inn avfallsplaner  FF 03/20
4.5.2020 Endret navn på Ula/Tambar til Hod/Ula og endret posisjon til Hod, 55 nm sør for Ula FF02/20
26.8.2019 Inkludert oljetyper i BarKal FF 03/19
9.5.2019 Oppdatert siden med ytelser og dokumentasjon. Inkludert BarKal og endret noe på layout.  FF 02/19
5.3.2019 Informerte om at avtalen med WWF er sagt opp og vil termineres innen utgangen av 2019 FF 01/19
7.12.2018 Avtalene med MMB og Norlense er tatt bort FF 04/18
7.12.2018 Endret antall personell tilgjengelig fra WWF FF 04/18
26.9.2018 Tiltakskort presentert med tilhørende lenke til NOFO COP FF 04/18
print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet