Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger chevron_right Scenarier
Emulsjon i skjermet område

Dersom oljemulsjon driver inn i skjermede områder er det mulig å benytte lettere utstyr, og tidsvinduet for operasjoner er også større.

Taktikk

Det settes lenser langs strand for å hindre at emulsjon driver inn mot strandtyper av høy sårbarhet og med stort potensial for remobilisering og sekundærforurensning. Lenser benyttes for å hindre videre drift langs stranda, og ledelenser kan benyttes til å lede emulsjon inn mot bergstrand med etterfølgende sperring.  Der dybdeforholdene tillater vil frittflytende emulsjon bekjempes med fartøtsbaserte systemer. 

Fartøy

Her kan det benyttes alle typer fartøy - avhengig av dybdeforholdene.

Lenser

Lette lenser (NOFI 350 EP, EcoSolid 350 eller tilsvarende)

Opptak

Med sugebiler fra land der det er adkomst fra landsiden, eventuelt plassert ombord på egnede fartøy. Forøvrig opptakere fra fartøy (Transrec 150, Lamor LWS 500. 

Avhending

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet