Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Tekniske

Tekniske forutsetninger er beskrivelser av utstyr og utstyrs egenskaper som har innvirkning på ytelse gjennom en operasjonssyklus

Fjernmåling

NOFO mener med fjernmåling evnen til å detektere og kartlegge akutt forurensning for effektivt å begrense skadene ved akutt forurensning.

For deteksjon har NOFO idag en avtale med KSAT om bruk av satelitter til deteksjon av akutt forurensning. NOFO administrerer denne avtalen.

NOFO sikrer god kartleggingskapasitet ved hjelp av satelitter, overvåkingsfly, aerostater, oljedeteksjonsradarer, infrarøde sensorer, kamerarer og visuelle observasjoner.

For å sikre en effektiv operasjon er det nødvendig å ha god  fjernmåling på plass både dag og natt. 

Dispergering

Tilgjengelig kapasitet på baser og fartøy

Objekt Hjemmehavn Lokasjon Fartøynavn Mengde
Dispergering Mongstad Base Base - 69
Dispergering Hammerfest Polarbase Base - 51
Dispergering Kristiansund Base Base - 52
Dispergering Stavanger Base Base - 193
Dispergering Kristiansund Base Fartøy Stril Poseidon 52
Dispergering Hammerfest Polarbase Fartøy Esvagt Aurora 50
Dispergering Sandnessjøen Base Fartøy Havila Troll 46
Dispergering Mongstad Base Fartøy Ocean Alden 45
Dispergering Hammerfest Polarbase Fartøy Stril Barents 101
Dispergering Mongstad Base Fartøy Stril Herkules 62
Dispergering Stavanger Base Fartøy Stril Mariner 33
Dispergering Mongstad Base Fartøy Stril Merkur 33
Dispergering Stavanger Base Fartøy Esvagt Stavanger 48
Dispergering Stavanger Base Fartøy Ocean Response 45

Den enkelte operatør kan få, med egen avtale med OSRL, tilgang til Global Dispersant StockpileDen enkelte operatør kan få, med egen avtale med OSRL, tilgang til OSRL sitt lager av dispergeringsmiddel

Utsetting av utstyr

Det regnes 1 time for utsetting av oljevernutstyr fra fartøy. 

Dette gjelder både for utstyr for mekanisk oppsamling og utstyr for dispergering

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet