Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Forutsetninger
Tekniske

Tekniske forutsetninger er beskrivelser av utstyr og utstyrs egenskaper som har innvirkning på ytelse gjennom en operasjonssyklus

Fjernmåling

NOFO mener med fjernmåling evnen til å detektere og kartlegge akutt forurensning for effektivt å begrense skadene ved akutt forurensning.

For deteksjon har NOFO idag en avtale med KSAT om bruk av satelitter til deteksjon av akutt forurensning. NOFO administrerer denne avtalen.

NOFO sikrer god kartleggingskapasitet ved hjelp av satelitter, overvåkingsfly, aerostater, oljedeteksjonsradarer, infrarøde sensorer, kamerarer og visuelle observasjoner.

For å sikre en effektiv operasjon er det nødvendig å ha god  fjernmåling på plass både dag og natt. 

Dispergering

Tilgjengelig kapasitet på baser og fartøy

Base Lokasjon fartøy Kapasitet Mengde
Hammerfest Polarbase - - 51
Hammerfest Polarbase Esvagt Aurora - 50
Hammerfest Polarbase Stril Barents - 101
Kristiansund Base - - 52
Kristiansund Base Ocean Alden - 45
Kristiansund Base Stril Poseidon - 52
Mongstad Base - - 69
Mongstad Base Stril Herkules - 62
Mongstad Base Stril Merkur - 33
Sandnessjøen Base Havila Troll - 46
Stavanger Base Ocean Response - 45
Stavanger Base - - 193
Stavanger Base - - 48
Stavanger Base Stril Mariner - 33

Den enkelte operatør kan få, med egen avtale med OSRL, tilgang til Global Dispersant Stockpile

Utsetting av utstyr

Det regnes 1 time for utsetting av oljevernutstyr fra fartøy. 

Dette gjelder både for utstyr for mekanisk oppsamling og utstyr for dispergering

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet