Planverk

NOFO - silver - logo Created with sketchtool. chevron_right NOFO ©    nofo.no↗

Datasett
MDIR prioriteringskart

MDIR har utviklet prioriteringskart for innsats mot akutt forurensing. 

Karttjenesten gir informasjon om prioritering av miljøressurser langs kysten ved akutte utslipp. Miljødirektoratets prioriteringskart bidrar i planleggingen av oljevernaksjoner og er ett viktig verktøy for beredskapsplanlegging. 

Prioriteringskart formidler prioritert og rangert informasjon om miljø og næring. 

Prioriteringskartet erstatter MOB Sjø

Miljøressurser deles inn i 3 grupper

  1. Biologiske ressurser
  2. Geografiske ressurser
  3. Menneskeskapte aktiviteter

Grunnlag for prioritering baserer seg på fire faktorer:

  1. Naturlighet
  2. Erstattelighet
  3. Verneverdi
  4. Sårbarhet

For ytterligere informasjon se MDIR sine hjemmesider

MDIR prioriteringskark i NOFO COP

MDIR sin omtale av prioriteringskart

print
Print dokumentet
email
Mail dokumentet