OKEA nytt medlem i NOFO

Etter det ble klart at OKEA overtar operatørskapet på Draugen, blir oljeselskapet nå medlem i NOFO.
03.12.2018 Nyhetssaker

NOFO er en medlemsorganisasjon for alle operatørselskap på norsk sokkel, og med OKEA som nytt medlem, teller NOFO nå 19 medlemmer.

Etter oppkjøp av eierandeler i Draugen fra Norske Shell sommeren 2018, vil OKEA bli operatør for én av de største installasjonene på Norsk sokkel. Det estimeres at OKEA vil produsere rundt 22.000 fat oljeekvivalenter per dag.

NOFOs overordnet strategisk mål er å sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner, og NOFOs styre består også utelukkende av representanter fra operatørselskapene. 

Over 100 årlige øvelser for utstyr og personell
Hvert år gjennomfører NOFO godt over 100 øvelser der alt av oljevernfartøy, slepebåter og utstyr gjennomgår øvelser og blir verifiserte. Slik får også skadestedsledere, utstyrsoperatører og maritimt mannskap verdifull opplæring i NOFO-utstyret. Også menneskene som skal operere utstyret må testes. NOFO holder opp mot 60 kurs i året der over 1000 personer er involverte. Disse kursene tar for seg alle sider ved oljevernberedskapen. 


Vi ønsker OKEA velkommen til NOFO og ser frem til videre samarbeid.