Hva er NOFO planverk ?

I samarbeid med våre medlemmer er planverket gjort digitalt.

27.02.2018 Nyhetssaker

Etter ett år med intes jobbing, er nå www.nofo.no/planverk publisert og klar til bruk. 
Målsetningen med å gjøre planverket digitalt og tilgjenngelig for alle våre medlemmer, myndigheter og andre interesentere  er å sørge for en samlet og kvalitetssikret informasjon til bruk i blant annet analyser. 
"Jeg er utrolig fornøyd med den gode jobben medlemmene i arbeidsgruppen har utført" - Sier adm.dir Leif.J. Kvamme 
Det har vært en meget engasjert gruppe som nå har levert ett godt og gjennomtenkt materiale. Jeg vet det har vært engasjerte diskusjoner, mange meninger og ikke minst lærerik for deltakerene sier han videre. 

    Fra venstre
   Geir Helge Johnsen, Statoil. Geir Morten Skeie, Akvaplan - niva, Anne - Lise Heggø, Statoil. Per- Magne Sævik, AkerBP. Ivar Kristoffersen, NOFO. Harald Lura,               ConocoPhillips og Leif. J. Kvamme , NOFO 

Medlemmene i arbeidsgruppen kommer fra NOFO sine medlemsselskaper faglig forum. På denne måten har det blitt gjort god faglig forankring hos medlemmene samt fått vist fram hvordan industrien kan stå sammen om store felles prosjekter. Geir Morten Skeie har bistått som ekstern konsulent inn i faggruppen. 

Adm.dir Leif.J Kvammer er strålende fornøyd med den gode jobben planverksgruppen har utført.