Fartøysregistrer-ing

NOFO søker fartøy til beredskapsflåte.

NOFO beredskapsflåte barriere 3, Innsats gruppe Kyst, skal utvides, og vi søker nå etter flere fartøy som kan inngå i NOFOs beredskapsflåte i Vest-Finnmark og Midt-Finnmark.

NOFO har et hundretalls fiskefartøy og andre fartøy i vår ressurspool, og nå søker vi etter fartøy, fortrinnsvis hjemmehørende i kommunene Hasvik, Måsøy, Hammerfest og Nordkapp. 

Oljevernfartøyene deltar på fartøysøvelser samt inngår som en del av beredskapen for håndtering mot akutt forurensning på norsk sokkel.

NOFO gir tilskudd til engangskostnader knyttet til tilpasning og førstegangssertifisering. 

Les mer om krav under Forskrift om bruk av fartøy i oljevern

Deltagelse vil godtgjøres etter følgende modell: 

  • En årlig godtgjørelse for å delta i beredskapen
  • En døgnsats for øvelse med fartøy
  • En døgnsats for kursing av mannskap
  • En døgnsats for deltakelse i reelle oljevernaksjoner

Vurderingskriterier for fartøy 

  • Fartøyets størrelse (≤15 meter) 
  • Krankapasitet
  • Slepekapasitet (≥ 3 tonn)
  • God dekksplass
  • Trusterkapasitet

Registrer fartøy her  >
Søknadsfrist: 6. oktober 2019. 

Kontakt:

John Inge Karoliussen
909 40 064
jik@nofo.no

Jørn Johansen
911 08 383
jj@nofo.no