Jobbe i NOFO?

NOFO har en liten, men kompetent stab.

Ledige stillinger

Vi rekrutterer nå til vår innsatsgruppe strand akutt (IGSA). Personellet skal gis spesialopplæring, delta i øvelser og klargjøres til en stående beredskap i IGSA.

 Annonse Finnmark dagblad

NOFO utlysningstekst