fartøysregistering

Søknad Innsats Gruppe Kyst fartøy

 

Har du spørsmål angående stillinger i NOFO så 
kontakt John Inge Karoliussen 

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) administrerer og koordinerer oljevernberedskapen for operatørselskapene på norsk sokkel.
For tiden gjelder dette mer enn 20 selskaper.
Gjennom forskning og utvikling, opplæring, trening og øvelser medvirker vi til en kontinuerlig forbedring av  metoder, utstyr, teknologi og operasjon innen et sterkt voksende ansvarsområde.
NOFOs visjon er å være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. NOFO råder over betydelige ressurser som gjennom omfattende kursing og øvelser skal sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner.
NOFO holder til i tidsriktige lokaler på Forus og i Hammerfest; - med en moderne utrustet beredskapssentral på Forus.