Jobbe i NOFO?

Vi søker Operasjonsrådgiver Kyst og Strand Hammerfest.

Ledige stillinger

Stillingstittel
Operasjonsrådgiver Kyst og Strand - Hammerfest
Frist
04.11.2018
Varighet
Fast

Rådgiveren skal ivareta NOFOs operasjonelle aktiviteter knyttet til strand- og kystberedskap og gjennomføre trening og opplæring av NOFOs avtalepartnere innen dette området.

Oppgaver
Utvikle og styrke NOFOs kompetanse og operasjonelle praksis innen kyst- og strandsoneberedskap.
Etablere, følge opp og videreutvikle samarbeidsavtaler med Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA), kommersielle beredskapsaktører og frivillige organisasjoner.
Planlegge og anbefale utstyrsanskaffelser til kyst- og strandberedskapen.
Planlegge og gjennomføre øvelser i kyst- og strandsonen i samarbeid med avtalepartene, blant annet gjennom:
- deltakelse på øvelse med Innsats Gruppe Strand Akutt (IGSA)
- deltakelse på øvelse med Innsats Gruppe Kyst (IGK)
- deltakelse på øvelser i NOFO; alle barrierer

Ønsket kompetanse
Utdanning innen sjøfart, fiskeri eller havbruk fra høyskole eller universitet.
Erfaring med strukturert HMS-arbeid, rapporter og risikovurderinger.
Erfaring med øvelsesplanlegging.
Kjennskap til beste praksis innen kystnær oljevernberedskap.
Erfaring kan kompensere for evt. manglende formell utdanning.

Vi ser etter deg med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi verdsetter godt initiativ, og ønsker at du skal være målrettet og resultatorientert.

Du må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. 

Stillingen rapporterer til Beredskapsavdelingen v/Seksjonsleder Øving og Trening.
Stillingen inngår i NOFOs 24t vaktordning.
Arbeidssted Hammerfest.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=131744142

Om arbeidsgiveren

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) administrerer og koordinerer oljevernberedskapen for operatørselskapene på norsk sokkel.
For tiden gjelder dette mer enn 20 selskaper. Gjennom forskning og utvikling, opplæring, trening og øvelser medvirker vi til en kontinuerlig forbedring av
metoder, utstyr, teknologi og operasjon innen et sterkt voksende ansvarsområde. NOFOs visjon er å være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. NOFO råder over betydelige ressurser som gjennom omfattende kursing og øvelser skal sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner.
NOFO holder til i tidsriktige lokaler på Forus og i Hammerfest; - med en moderne utrustet beredskapssentral på Forus.