Jobbe i NOFO?

Ledige stillinger

Vi har nå fem ledige stillinger i NOFO: 

Fagansvarlig HMSK 
Vi ser etter en person som skjønner at HMSK handler om forankring og kontinuerlig forbedringer. Du er trygg i faget ditt, god på kommunikasjon på alle nivåer og opptatt av etterlevelse av de gode prosedyrene som lages. 
Stillingsannonse på Finn.no

Fagansvarlig Økonomi
Vi ser etter en ansvarlig for budsjettprosessen i NOFO. Ansvarlig for økonomistyring og likviditet. Ansvarlig for forsikringer og banktjenester. Du vil prioritere, fordele og lede arbeidet innen fagfelt økonomi innenfor tildelte rammer. 
Stillingsannonse på Finn.no

Avdelingsleder Økonomi og administrasjon
Vi ser etter en person som skal ha ansvar for at fagområdene i avdelingen har gode prosesser og leverer utmerkede tjenester til organisasjonen. Du har gjerne erfaring med organisasjonsutvikling, har ledet ulike fagfelt og har en god forretningsforståelse.
Stillingsannonse på Finn.no

Fagansvarlig oljervernutstyr
Vi ser etter deg som ser helheten i utstyrsparken, som ser hvordan det passer sammen. Du har god forståelse av systemer, vant til å lese spesifikasjoner og du kan gjerne bidra på design og utvikling. Du har god arbeidsmetodikk og er forkant av prosesser. 
Stillingsannonse på Finn.no

Fagansvarlig HR
Vi ser etter en person som kan jobbe både operativt og strategisk. Du har en profesjonell innstilling, viser omsorg og oppnår lett tillit. Du er prosjektrettet og finner de gode løsningene for å få resultater.
Stillingsannonse på Finn.no

Om arbeidsgiveren

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) administrerer og koordinerer oljevernberedskapen for operatørselskapene på norsk sokkel.
For tiden gjelder dette mer enn 20 oljeselskaper. Gjennom forskning og utvikling, opplæring, trening og øvelser medvirker vi til en kontinuerlig forbedring av metoder, utstyr, teknologi og operasjon innen et sterkt voksende ansvarsområde.

NOFOs visjon er å være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon. NOFO råder over betydelige ressurser som gjennom omfattende kursing og øvelser skal sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er i samsvar med operatørenes behov og beredskapsplaner.

NOFO holder til i tidsriktige lokaler på Forus og i Hammerfest; - med en moderne utrustet beredskapssentral på Forus.