Vi søker Rådgiver Teknisk

Har du lyst til å bidra inn i en spennende organisasjon som jobber for å ivareta oljevernberedskapen på norsk sokkel? Er du en løsningsorientert ingeniør med erfaring med vedlikeholdssystemer? Vi søker deg som drives av å arbeide med teknologi og videreutvikling av systemer.

I denne stillingen skal du være med og støtte avdelingsleder og på dennes vegne løse avdelingens oppgaver innenfor teknisk dokumentasjon og historikk (arbeid, kost og tid) på oljevernutstyret. Stillingen er nyopprettet, og du vil være premissgiver for  ytelseskrav, tekniske krav, spesifikasjoner, vedlikehold og design av NOFOs oljevernutstyr slik at det til enhver tid er klar til bruk.


Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Produkteier for Utstyrsportalen (vedlikeholdssystemet) og lagerstyringssystemet
 • Overordnet ansvar for å ivareta vedlikeholdsbehovet på maskiner og utstyr
 • Ansvarlig for at maskiner, utstyr og dokumentasjon er i henhold til myndighetskrav og/eller NOFOs retningslinjer, samt tilgjengelig for brukerne
 • Ansvarlig for at systembeskrivelser og spesifikasjoner av systemer og komponenter til enhver tid er oppdaterte og tilgjengelige, og evt etablere nye ved behov
 • Ansvarlig for at tekniske prosedyrer, prosesser og instrukser er etablert, oppdatert og tilgjengelige
 • Bidra i tekniske anskaffelser og som FAT representant etter behov
 • Bidra i opplæring både internt og eksternt iht. NOFOs retningslinjer
 • Samarbeide med kolleger og støtte øvrige avdelinger til det beste for NOFOs visjonUtdannelse og erfaring:

 • Kompetanse på minimum bachelornivå, universitet/høyskole 3 år eller tilsvarende, gjerne som maskiningeniør/vedlikeholdsingeniør ol.
 • Bred teknisk bakgrunn fra maritim, oljerelatert industri og eller industriell erfaring
 • Erfaring med risikostyring innen ditt fagområde
 • Solid kompetanse på vedlikeholdssystemer og kravsetting til vedlikehold
 • God forståelse av kompleksitetsgraden på utstyr og systemer, fra design til ferdige produkter
 • Erfaring med prosjektarbeid, herunder økonomisk styring i prosjekter
 • Erfaring med 3D verktøy
 • Gode kunnskaper innen IT
 • Minimum 3 - 5 års erfaring innen relevant virksomhet.Personlige egenskaper:

 • Du har gode språkkunnskaper i norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • Du er strukturert, systematisk og resultat orientert.
 • Du er detaljfokusert og se etter forbedringsmuligheter og evner å gjøre noe med det
 • Du er god på kommunikasjon og samarbeid
 • Du har god IKT kompetanse og liker å jobbe med systemutvikling
 • Du er endringsvillig, løsningsorientert og pådriver for systembaserte verktøy
 • Du er opptatt av læring og utvikling
 • Du etterstreber kollektive prestasjoner, det å jobbe skulder mot skulder, og evner å være motiverende og samlende


All vår virksomhet skal være sikker og forsvarlig uten skader på mennesker, miljø eller utstyr. Vi forventer derfor at du har et aktivt og modent forhold til risikostyring innen ditt fagområde, er konstruktiv i dialog med andre opp mot risikoreduserende tiltak – og har gjennomføringsevne i risikostyringen.


Hos oss får du:

 • Dyktige og hyggelige kolleger
 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Flotte lokaler sentralt plassert på Forus

 

SØK HER