Ledige stillinger

Vi øker bemanningen i vår vaktorganisasjon

Vi søker nå eksternt hos våre medlemsbedrifter, samarbeidspartnere og underleverandører etter personer som kan gå inn i vår vaktordning.

Å inneha en vaktlagsrolle innebærer å være tilgjengelig for beredskapshendelser gjennom en vaktordning hver sjette uke. Det er også en forventning om deltakelse under langvarige oljevernaksjoner utover oppsatt vaktrotasjon.

En viktig del av rollen er å delta på øvelser, kurs og samlinger i NOFO regi (estimert rundt 15 dager årlig). Rollen kan ivaretas i tillegg til annet arbeid, så lenge dette er godkjent av hovedarbeidsgiver.

Det vil være ulike krav til formalkompetanse og erfaring for de ulike rollene.

 

Arbeidsoppgaver som er felles for alle rollene:

 

I vaktperioden, normalt mandager hver sjette uke:

•             Delta på vaktbrief i henhold til prosedyre

•             Delta på vaktlagsøvelse / øvelser

 

Generelt for alle rollene:

•             Bidra aktivt med å identifisere og gjennomføre forbedringer til funksjon og ansvarsområdet

•             Selv ta initiativ til, og i størst mulig grad lukke kunnskaps- eller kompetansegap, manglende systemtilgang, osv. i forkant av vaktperioden.

 

Kompetanse og erfaring:

Rollebeskrivelsene gir informasjon om ansvar og oppgaver, nødvendig kompetanse og egenskaper for vaktrollene.

 

Ledige roller i vaktorganisasjonen:

 • Maritim koordinator med 1 times responstid
  • Hovedansvar: Koordinere innsats i barriere 1 og 2 (havgående) fra NOFOs beredskapssentral på Forus, samt evaluere, følge opp og justere operasjonene slik at den går i henhold til plan. 
 • Assisterende Maritim koordinator med 1 times responstid*
  • Hovedansvar: Koordinere innsats i barriere 1 og 2 (havgående), samt evaluere, følge opp og justere operasjonene slik at den går i henhold til plan. 
 • Innsatsleder Sjø (ILS) med 1 times responstid*
  • Hovedansvar: Ivareta innsatsledelse på åpent hav ved en oljevernaksjon. Innsatsleder Sjø (ILS) skal koordinere oljevern aktivitet i barriere 1 og 2 (åpent hav) etter behov og i samsvar med ILS håndboken.
 • Innsatsleder Kyst (ILK) med 24 timers responstid*
  • Hovedansvar: Innsatsleder Kyst (ILK) skal lede og koordinere all oljevernaktivitet i barriere 3 (kystnære farvann) i samsvar med ordre og operasjonsmanual for oljevernfartøy.                             
 • Luftkoordinator med 1 times responstid
  • Hovedansvar: Koordinere all luft aktivitet, inkludert overvåking og transport under oljevernaksjoner fra NOFOs beredskapssentral på Forus. Luft koordinator iverksetter innsatsordre utarbeidet til den enkelte luftenhet samt evaluerer, følger opp og justerer operasjonen slik at den går i henhold til plan.
 • Kystkoordinator med 1 times responstid
  • Hovedansvar: Koordinere innsats i kyst- og strandsone (i barriere 3, 4 og 5), fra NOFOs beredskapssentral på Forus. Kystkoordinator skal koordinere NOFOs underlagte innsatsledere i kyst- og strandsoneberedskap, herunder enheter som IUA, Innsatsgruppe kyst (IGK), Innsatsgruppe strand akutt (IGSA), NOFO spesialteam, samt annet strandrensepersonell. 
 • Situasjonsspesialist med 1 times responstid
  • Hovedansvar: Ivareta etablering, og tilrettelegge formidling av, historisk, pågående og fremtidig situasjonsforståelse fra NOFOs beredskapssentral på Forus. Dette innebærer å samle inn nødvendig informasjon, prosessere og organisere informasjonen, samt strukturere informasjon på hensiktsmessig format med nødvendige verktøy.
 • Forsyningskoordinator med 1 times responstid
  • Hovedansvar: Skal anskaffe alle ressurser som rekvireres og bringe dette til avtalt sted og tid fra NOFOs beredskapssentral på Forus.

 

Responstid angir tid fra varsling til oppmøtested ved NOFOs beredskapssentral på Forus. 

*Disse rollene har fleksibel lokasjon som tilsier at en ikke må være på Forus innen responstiden, men ha tilgang til kontorfasiliteter/og eller være innen en flyplass innenfor responstiden.

Vi kan tilby

Internasjonalt ledende kompetanse miljø innen oljevernberedskap, kursing, trening og øvelser.

Kompensasjon gjennom egne avtaler med hovedarbeidsgiver.

 

Har du behov for mer informasjon om de ulike rollene, samt rollebeskrivelser med tilhørende kompetansekrav, ta kontakt med Gry Eide Fiksdal på e-post gef@nofo.no, alternativt på telefon 990 95 983.

CV og en kort søknad sendes til Gry E. Fiksdal.