teknisk strateg til å ta ansvar for drift og utvikling av IKT-området

Vil du være med å sørge for at dine kolleger har optimale systemer i hverdagen og at vi har en sikker og god drift og utvikling av våre systemer?

I denne stillingen skal du støtte NOFOs avdelingsledere og på vegne av disse ivareta avdelingenes ansvars- og oppgaveportefølje innenfor IKT.
Vi ønsker at du er med og tilrettelegger for robuste og brukervennlige IT-løsninger som ivaretar operative behov i NOFO.

Vi ser etter deg som liker å jobbe i skjæringspunktet mellom organisasjonen og teknisk utvikling. Du er god på å omsette behov til gode bestillinger. Du er antakelig strategisk anlagt og tenker løsninger som er holdbare over tid. Det er naturlig for deg å lede prosesser, og du er flink til å kommunisere med folk. Vi tror dessuten at du er en person som er nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert på utviklingen i IKT området.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Rådgi og veilede avdelingene ift. deres IKT-ansvar, inkludert drift, vedlikehold og endringer i NOFOs IKT-plattformer og utstyr
 • Rådgiver og pådriver for teknologiske løsninger som understøtter NOFO's satsning innen digitalisering
 • Sikre NOFO's bestiller kompetanse i forhold til vurdering av ulike teknologiske løsninger
 • Sikre en helhetlige sammensetningen av systemer i forbindelse med utvikling og nyervervelse på IKT-området
 • Bidra med IKT kompetanse i relevante prosjekter på tvers av organisasjonen
 • Sikre at NOFO er oppdatert når det gjelder utvikling og trender innen fagfeltet, og bidra til digitalisering og kontinuerlig forbedring av NOFOs IKT-systemer
 • Bistå  avdelingenes utvikling innen IKT-området med veiledning og prosessbistand
 • Praktisk og administrativ oppfølging av IKT-leverandører og utstyr ift avtaler og bestillinger
 • Ivareta andre relevante oppgaver


Utdanning og erfaring

 • Stillingen fordrer kompetanse på bachelornivå, universitet /høyskole 3 år eller tilsvarende. Relevant erfaring innen IKT kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Det kreves god forståelse for og erfaring med prosessarbeid
 • Erfaring med vedlikehold og utvikling av Sharepoint løsninger er en fordel
 • Det kreves minimum 3-5 års relevant erfaring, god teknisk innsikt, og en generell interesse for å holde deg orientert innen fagområdet


Vi kan tilby

 • Svært gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Spennende arbeidsoppgaver i en svært viktig aktør i oljeindustrien

 

Søk her