ILS-kurs (INNSATSLEDER SJØ)

Kursinformasjon

Dette er et påbygningskurs til NOFO oljevernkurs eller NOFO oljevernkurs for skipsbesetning og passer for kaptein, overstyrmann og navigatører som aspirerer til høyere stilling ombord og som kan tenkes å fungere som innsatsleder i en oljevernaksjon.

Mål med kurset

Etter gjennomført kurs skal man kunne opptre i rollen som ILS på vegne av NOFO eller de av NOFOs medlemmer som ønsker slik bistand.

Målgruppe

Dette er et påbygningskurs til NOFO oljevernkurs for skipsbesetning.
Kapteiner / overstyrmenn om bord på områdeberedskapsfartøy.
Passer også for kapteiner og overstyrmenn som kan tenkes å fungere som innsatsleder sjø i en oljevernaksjon.

Temaer på kurset:

  • Norsk oljevernberedskap - en oversikt over lovverket og privat, kommunal og statlig beredskap
  • ILS organisasjonstilhørighet
  • Ledelse på skadestedet
  • Teknikk og taktikk
  • HMS
  • Samband, logg og dokumentasjon
  • Oljens virkning på miljøet
  • Oljevernutstyret og operative hjelpemidler (overvåking)

Forkunnskaper:

Deltakere bør ha gjennomført NOFO oljevernkurs eller kunne vise til grunnleggende kunnskaper om faget.

Påmelding

Meld deg på kurset ved å sende en epost til kurs@nofo.no

Kursdetaljer

Kursavgift

NOK 10.000,-

Kurssted

NOFOS kurslokaler
Vassboten 1 (Trallfagården, bygg 2, 5 etasje)
4313 Sandnes
Sentralbord 51 56 30 00

Kurstid

For å få godkjent kurs må deltager være til stede under hele kurset

Hotell

Overnatting bestilles av deltager selv.
Deltager må selv gjøre opp direkte med hotellet. 
For overnatting anbefaler vi Clarion Collection Skagen Brygge Hotel Stavanger.

Avbestilling

Mer enn 20 dager før kursstart - Ingen kursavgift
Mellom 20 og 10 dager før kursstart - Halv kursavgift
Mindre enn 10 dager før kursstart - Full kursavgift