Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Visjon

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap skal være en anerkjent, ledende, effektiv og robust oljevernorganisasjon.

 
 

Overordnet strategisk mål:

Sikre at oljevernberedskapen til enhver tid er dimensjonert i samsvar med operatørenes behov/beredskapsplaner.