Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Styret

Styret i NOFO velges av NOFO Generalforsamling. 
Styret består styret av følgende representanter
:

 

Navn Funsksjon Selskap
Astrid Sørensen Styreleder Statoil Petroleum AS
Siri Nesbø Nestleder Centrica Energy
Erik Bjørnbom  Styremedlem Eni Norge AS
Bernt Rudjord Styremedlem Lundin Norway AS
Øystein Lid Styremedlem  CononoPhilips Norge AS
Janne Lea Styremedlem  Wintershall
Richard Miller Styremedlem  Aker BP ASA