Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NOFO strategi 2016-2020

Gjennom NOFO har operatørselskapene på norsk sokkel hatt en omforent strategi for oljevernberedskapen. Den gjeldende strategien, som har dekket perioden fra 2012, utløper ved årsskiftet. Det har således vært viktig å få på plass en ny strategi for å dekke den neste femårsperioden.

Hovedpunktene i strategien de neste årene vil dreie seg om å opprettholde og videreutvikle et effektivt og robust oljevern, fokus på samarbeid både nasjonalt og internasjonalt samt videre utvikling av oljevernberedskapen generelt og NOFO som organisasjon.

Neste trinn er nå å omsette strategien til en konkret handlingsplan for hvordan målene skal oppnås i løpet av de neste fem årene.

Strategien er utarbeidet ved hjelp av en arbeidsgruppe nedsatt av styret, og bestått av representanter fra operatørselskapene, styret og NOFO administrasjon.

NOFO Strategi 2016-2020