Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Global Response Network

NOFO er medlem i Global Response Network, GRN.

Dette er et globalt forum for å dele informasjon og erfaringer innenfor operativ oljevernberedskap.

GRN er i seg selv ingen responder i forbindelse med oljevern.

NOFO deltar med representant i «executive comittee» og med relevant personell i de enkelte OT.

GRN Presentasjon

 

Etter Macondo ble det nedsatt flere Joint Industry Projects (JIP) for å dra lærdom av hendelsen samt anbefalte satsningsområder.

 

Noen hovedområder er belyst, og disse er det et flertall av NOFOs medlemmer som internasjonalt har akseptert som viktige prinsipper.

 

De viktigste prinsipper er:

 

         Generell forståelse av oljevern

 

         Miljøforståelse, NEBA

 

         Fokus på bruk av dispergering som bekjempelsesmetode

 

         Effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurse

 

Når industrien – og NOFO – kommer i diskusjon rundt oljevern, er det innen nøkkelområder viktig å være tro mot den  tilnærmingen man er enige om. 

 

Vedlagt følger mer info om disse områdene. 


OSPR Framework Glance Scan Product