Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Faglig Forum

 

 

 

Arbeidsgruppene etableres som et nettverk med kontaktpersoner i alle medlemsselskapene. NOFO har sekretariatfunksjonene og arrangerer møtene. FF er rådgivende organ til administrerende direktør i NOFO.