Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Årsberetning - Annual report

Aktiviteten har vært høy i NOFO i 2016, noe som gjennspeiler seg i årsberetningen. 

NOFO har i 2016 hatt nok et år med høy aktivitet og mange oppgaver.

Gjennom sin høye aktivitet med øvelser og trening har NOFO vist at de kan dekke medlemmenes behov for en robust oljevernberedskap på norsk kontinentalsokkel. Risikovurderinger har vært gjennomført for aktiviteter og HMS har vært i fokus og godt ivaretatt. Alle aktiviteter er gjennomført uten personskader. 

En prioritert oppgave for NOFO i 2016 har vært den praktiske oppfølging og implementering av den strategi og handlingsplan som ble vedtatt av Generalforsamlingen i 2015. Den systematikk og tilnærming som NOFO har vist i denne sammenheng, virker svært lovende med tanke på en god og effektiv ivaretagelse av medlemmenes forventninger.

NOFOs administrasjon har på en god måte fortsatt arbeidet med videreutvikling av styringssystemer og organisasjonens evne til omstilling, effektivisering og kostnadsbevissthet har vært meget god.

NOFO har gjennom 2016 deltatt aktivt i internasjonalt arbeid, både som representant i programkomiteen til International Oil Spill Conference (IOSC) 2017, og som aktivt medlem i Global Response Network (GRN). Gjennom dette har NOFO styrket samarbeidet og den internasjonale anerkjennelsen av norsk oljevern. 

Oppfølging, kostnadskontroll og rapporteringsrutiner har vært ivaretatt på en meget god måte og med nær dialog med styret.

NOFO har gjennom 2016 levert i henhold til virksomhetsplanen og styrets forventninger.

 

Sandnes 17. mars 2017

Årsberetning 2016 - Norsk versjon Astrid Sørensen
 Styreleder/Chairman of the Board