Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Vår virksomhet

Formål og oppgaver 

NOFO har som formål å administrere og vedlikeholde en oljevernberedskap som inkluderer personell, utstyr og fartøy. NOFO disponerer over omfattende oljevernressurser for å redusere miljøskade ved eventuelle oljeutslipp fra petroleumsvirksomheten.

NOFOs hovedoppgaver:

  • Oppfylle medlemmenes behov for en effektiv og robust oljevernberedskap
  • Kontinuerlig forbedre oljevernberedskapen gjennom utvikling av teknologi.
  • Heve kunnskaps- og kompetansenivåaet innenfor kyst- og strandsoneberedskap.
  • Styrke lokal miljøinnsats og oljevern gjennom aktivt samarbeid med interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA).
  • Videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner til statlige, kommunale og private oljevernorganisasjoner.


 

 

NOFO - samarbeidet om oljevern i Norge

I fire tiår har olje- og gassindustrien vært en viktig del av norsk økonomi og anses for å være en rollemodell i bransjen når det gjelder praksis og konkurransedyktighet.

  • NOFO etablerer og ivaretar oljevernberedskap på norsk sokkel for å bekjempe oljeforurensning på vegne av 30 operatørselskap.
  • Dette omfatter beredskap både i åpent farvann og i kystnære områder og strandsonen.
  • NOFO er en allmennyttig organisasjon for oljevernberedskap som er klar til aksjon hele døgnet, 7 dager i uka og har en total oljeoppsamlingskapasitet på 100-200.000 fat / døgn.

Dermed er det langt mer kostnadseffektivt å være medlem av NOFO, som har standardiserte driftsprosedyrer og felles ressurser, enn en løsning der man står alene noensinne kan bli.

IGK øvelse Hasvik

 

Se vår brosjyre  her.

                          

Klikk her for komplett NOFO presentasjon.