Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Oljevern 2010

- et program for utvikling av ny oljevernteknologi som ble gjennomført i perioden 2009-2013

På vegne av operatørselskapene på norsk sokkel har Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) gjennomført et flerårig utviklingsprogram for oljevernteknologi. Norsk og internasjonal industri og utviklingsmiljø ble gjennom en åpen utlysing invitert til å komme opp med løsninger på spennende, teknologiske utfordringer med mulighet for betydelig økonomisk støtte. Programmet ble gjennomført i nært samarbeid og med bistand fra Kystverket. 

Underveis i prosjektperioden ble det gitt informasjon til offentligheten gjennom pressemeldinger og gjennom artikler og reportasjer i media.

Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra inn- og utland. 20 prosjekt ble igangsatt og gitt finansiell støtte. 

Prosjektene var i kategoriene:
 

 

A - Oppsamlingsteknologi

 

B - Teknologi for påføring av dispergeringsmidler

 

C - Fjernmålingsteknologi

 

D - Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap


Oversikt over prosjektene finner du her (norsk/English)

Fakta-ark (samlet) - norsk

Fact sheets (all) - English