Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Teknologiutvikling

NOFO vil bidra aktivt til at det utvikles teknologi og metoder som har potensiale til å bli kommersielt tilgjengelige utstyrspakker og systemer som er i stand til å operere under alle aktuelle situasjoner.

Når utstyr er gjennomtestet og utprøvd og dermed har kvalitetssikret virkemåte og soliditet vil det være aktuelt å kjøre en ”eksamenstest” offshore hvor utstyret brukes som i en aktuell situasjon, og med bruk av olje på sjøen. NOFO arrangerer hvert år i juni øvelsen ”Olje På vann” (OPV) ved Frigg-feltet i Nordsjøen. Her kan NOFO / Kystverket teste ut systemer og utstyr under tilnærmet realistiske forhold med olje på sjøen.  Referanse til en vellykket erfaring fra NOFO’s OPV-øvelse er internasjonalt anerkjent som et kvalitetsstempel.

 

NOFO er alltid på utkikk etter gode idéer som kan bringe teknologi og metoder innen oljevern videre, og har en lav terskel for å motta personer som får anledning til å gi en kort presentasjon overfor NOFO’s fagfolk. NOFO er bemannet for å drive operativ virksomhet og har dermed begrensede ressurser til å bistå i aktivt utviklingsarbeid.

Oil spill remote sensing systems found suitable for NOFO mode of operation

 

Hans V.Jensen er ansvarlig for Teknologi utvikling samt for forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).