Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Øvelse Rogaland 2015

For å ha en godt drillet beredskapsorganisasjon øver NOFO jevnlig sammen med operatørselskapene og samarbeidspartnere. Øvelse Rogaland var en av de større øvelsene planlagt for 2015 og gikk i tidsrommet 14.-16.september. Øvelsen var et samarbeid mellom Statoil, Kystverket og NOFO. 

Scenariet var ett tenkt oljeutslipp fra Granefeltet, ca 100 nm vest for Haugesund. 

Kart over området ved øvelse Rogaland

Hensikten med øvelsen var å forberede deltakerne på å håndtere kritiske situasjoner med akutt
oljeforurensning fra offshoreinstallasjoner. Hovedfokus var miljøsårbare kystområder.

Målet med øvelsen var å gi deltakerne økt kunnskap og kompetanse om hvordan man skal samhandle i en slik aksjon.

Det var ett høyt aktivitetsnivå under øvelsen. Blant annet på Ølberg. Her ble det simulert ett oljepåslag på land.

IUA Sør-Rogaland, Kystverket, Statoil, Sivilforsvaret, Rogaland Brann og redning IKS og NOFO
øvde sammen for å bli enda bedre til å møte eventuelle uhell med olje-på-land. Jærstrendene er ett område som har særskilt fokus. 

     


  TvVest var innom Ølberg å laget en reportasje fra øvelsen som foregikk der. 

Innslaget kan du se her :

http://www.tvvest.no/verner-om-jaerstrendene-i-tilfelle

 

NOFO hadde også besøk av en delegasjon fra Uganda og Libya som jobber med oljevern i regi av Norad, som har programmet
Olje for utvikling, hvor det deltar 11 samarbeidsland.
Norad bidrar med kompetanseoverføring til utviklingsland i forhold til blant annet oljevernberedskap.

Målet med besøket var å lære om den norske modellen. Kåre Ludvigsen ga en orientering om hvordan NOFO
opererer i alle barrierer. Henning Lysgaard og Leif J. Kvamme deltok på møtet sammen med representanter fra Kystverket, Statoil og Chevron.