Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Øvelse Helgeland 2015

NOFO har i samarbeid med Kystverket gjennomført en øvelse "Helgeland 2015"

5.mai til 7.mai ble øvelse Helgeland 2015 gjennomført sammen med 9 fartøyer fra NOFO sin innsatstyrke IGK i området.
Senarioet var at tankbåten "MT LIV EXERCISE" hadde gått på grunn på Svennskjæret i Ulvangen nord for Sandnessjøen i Dønna kommune og det lakk tungolje fra fartøyet.


Det ble foku
sert på akutt forurensing i miljøbare områder på Helgeland, Nordland fylke.
Øvelsen var  en samvirkeøvelse på operasjonelt og taktisk nivå, og ble gjennomført som en kombinert feltøvelse og stabsøvelse.
Hensikten med øvelsen var å forberede deltakerene på å kunne håndtere kritiske situasjoner med akutt
forurensing fra fartøy i miljøsårbare og spesielt beskyttede områder.
Det var lagt spesielt vekt på å øve samvirke mellom de ulike deltakende enheter.

Øvelsen skulle gi deltakerene økt kunnskap om hvordan deres egen og andres organisasjon ser ut, og hvordan de skal
samhandle ved en slik situasjon.


Øvingsområdet utenfor SandneesjøenNOFO hadde satt disse målene :

 • Innsatsgruppe Kyst (IGK) skal gjennomføre effektiv bekjempelse av oljeutslipp, oppsamling, opptak og mellomlagring av oljeemulsjon i midlertidig lagringsenheter.
 • IGK skal bli bedre kjent med kommunikasjonsbruk ved statlig aksjon herunder terminologi osv.
 • IGK øves på å ledes av Kystverkets ILS lokalt, herunder lokal aksjonsplan.
 • HMS står alltid høyest i NOFO, og målene vi har satt vil således alltid være en del av øvelsesmålet.

 

Deltakende styrker under øvelsen:

 • Innsatsleder sjø var embarkert på KV Sortland med følgende ressurser: 
 • NOFO IGK fartøy: Anna-Sofie, Vikbeke Cathrin, Star Viking, Sjåviknes, Lovundvering, Mina Marie, Kine Johanne, Heidi Anita og Camilla
 •  KV Njord, OV Skomvær, Lindesnes, Gloppen, Los 122,
 •   FKB tilhørende Sandnessjøen depot: Nautilus Nova, Natutilus Viking
 • FKB tilhørende Bodø og Løddingen depot: Josberg og Frøybanken
 • Overvåkningsfly LN-KYV er varslet og mobilisert
 • IUA Helgeland og IUa Rana, innsatsleder havarist. Depostyrke Bodø og Sandnessjøen

Innsatsgruppe med lenser og buster i aksjon med oppsamling av popcorn

Innsatsgrupper med lenser og buster i aksjon med oppsamling av popcorn     Innsatsgrupper med lenser og buster i aksjon med oppsamling av popcorn_2

Innsatsgrupper med lenser og buster i aksjon med oppsamling av popcorn_3